Henvisning

Saksbehandleren på vår helsefaglige hotline er utdannet fysioterapeut. Gjennom helsefaglig utredning og inngående kjennskap til et kvalitetssikret landsdekkende nettverk informeres kunden om vesentlige parameter som muliggjør et kvalifisert valg av behandler i forhold til den aktuelle problematikken. Den enkelte saksbehandleren er kontaktperson i det videre forløpet.