Kvalitetssikret helsefaglig nettverk

Gjennom faglig innsikt og tett dialog med samarbeidspartnere, kvalitetssikres Nordic Netcares landsdekkende klinikknettverk. Faste prosedyrer sikrer at kunden gjennomgår et behandlingsforløp med fokus på høy helsefaglighet og kvalitet fremfor kvantitet. Nordic Netcares saksbehandlere sikrer en høy grad av dokumentasjon, samtidig med at kunder og samarbeidspartnere er garantert en fast kontaktperson gjennom hele behandlingsforløpet.

Kvalitetssikring internt

Nordic Netcares medarbeidere gjennomfører et fastlagt videreutdanningsforløp. I et tett samarbeid med forskere fra "Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø" og flere av landets ledende leger, bl.a. innen ryggforskning, oppdateres nettverk og medarbeidere på den nyeste relevante helsefaglige kunnskapen (se Forskning). Gjennom organisasjonsstrukturen i Nordic Netcare sikres ansatte supervisjon og mulighet for faglig sparring og oppfølgning i forhold til videreutdanning.

Fastlagte prosedyrer og standarder i alle deler av Nordic Netcares virke sikrer kunden innsikt og refleksjon i forhold til egen problemstilling, og ved å la informasjon følge kunden, optimeres fleksibilitet og faglig stillingtagen hos behandleren.