Statistikk

Nordic Netcare tilstreber å føre statistikk på alle målbare parametere. Det innsamles løpende data på alle nivåer, og på bakgrunn av dette, samt evt. utvalgt KPI (fastsatt i samarbeid med den enkelte kunden) utarbeides statistikk som standard for alle kunder. Informasjonen brukes til optimering av helseinnsatsen fra individuelt nivå til bedriftsnivå.

Tilfredshetsundersøkelser

Nordic Netcare gjennomfører som standard løpende landsdekkende kundetilfredshetsmålinger. Vi anvender online spørreskjemaundersøkelser, samt distribusjon av spørreskjemaer med post. Dersom en målgruppe med lav svarprosent identifiseres, blir spørreskjemaundersøkelsen foretatt ved oppringning. Resultatene av tilfredshetsmålingene oppsamles og brukes i prosedyren vedrørende optimering av kvalitet og kundeopplevelse.

Økonomistyring

Nordic Netcare leverer rentabel helse. Vi nedbringer helseutgifter for så vel privatkunder som for bedrifter. Ved å optimere den administrative prosessen og digitalisere relevante prosesser, optimeres bruken av ressurser, hvilket er en fordel for både bruker, kunde og bedrift. I hvert behandlingsforløp prioriteres kvalitet fremfor kvantitet, slik at så vel økonomiske som personlige omkostninger nedsettes for den enkelte.

Nedbringer helseutgiftene ved å:

  • Prioritere kvalitet fremfor kvantitet i behandlingsforløpene
  • Optimere den administrative prosessen
  • Digitalisere