Avbestillingspolitikk

Dersom du blir forhindret i å komme til den avtalte tiden på en av klinikkene i Nordic Netcare nettverket, gjelder reglene for avbestilling jvf. den enkelte klinikk.